تنفس صحیح در غواصی اسکوبا

تنفس صحیح در غواصی اسکوبا

تنفس صحیح در غواصی اسکوبا مهارتی است که تحت تاثیر عوامل مختلفی است. عواملی چون استرس، ترس، خستگی, عمق، گرما و سرما، میزان فعالیت زیر آب و از همه مهمتر انتخاب میزان وزنه مناسب و شناوری صحیح، همگی عواملی هستند که در میزان هوای مصرفی و همچنین روند تنفس تاثیر گزارند.

670px-Maximize-Your-Scuba-Dive-Step-1-Version-2

داشتن ترس، استرس، خستگی و همچنین گرما-سرما و فعالیت شدید زیر آب بر آهنگ تنفس افزوده و مصرف هوا را افزایش می دهد و در موارد شدید به خستگی تنفسی (Overexertion) منجر خواهد شد.

با توجه به نسبت فشار و چگالی، هرچه عمق بیشتر شود مصرف هوا نیز افزایش می یابد، اما افزایش عمق بر آهنگ تنفسی تاثیری ندارد.

انتخاب میزان وزنه صحیح و چک کردن شناوری صحیح (Eye Level) قبل از غواصی و همینطور تنظیم درست شناوری به هنگام غواصی نقش بسیار بسزایی در کاهش مصرف هوا خواهد داشت.

همانطور که از قبل در دوره مقدماتی یاد گرفته ایم، تنفس صحیح در غواصی اسکوبا تنفس آرام و عمیق است که طبق تجارب بدست آمده بهترین آهنگ برای آن ۳،۵،۲ است. یعنی به ازای هر ۳ شماره عمل دم، ۵ شماره عمل بازدم را انجام میدهیم و سپس ۲ شماره مکث میکنیم.

داشتن آرامش فکری و جسمی و همینطور میزان شناوری صحیح بسیار بسیار در داشتن آهنگ تنفسی صحیح موثر است.

لازم به ذکر است که تسلط و زبدگی در انجام این مهارت به مرور و با افزایش تجربه و تعداد غوصها به دست خواهد آمد.

3 thoughts on “تنفس صحیح در غواصی اسکوبا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *