تور آموزش غواصی بندر بوشهرجزیره خارک

تور آموزش غواصی بندر بوشهر جزیره خارک

تور آموزش غواصی بندر بوشهر جزیره خارک

 

الف-تورهای آموزشی

پکیج۱-Open Water Diver+ AWARE Fish Identification+Peak Performance Buoyancy

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان+ (۱۶۵یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۲،۷۰۰،۰۰۰ تومان+ (۱۶۵یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۴ روز  در کرج یا بوشهر و جزیره خارک

عملی: ۴ روز در بوشهر و جزیره خارک

 

پکیج۲-Open Water Diver+ Underwater Navigation+Peak Performance Buoyancy

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۳،۳۰۰،۰۰۰ تومان+ (۱۶۵یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان+ (۱۶۵یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۴ روز  در کرج یا بوشهر و جزیره خارک

عملی: ۴ روز در بوشهر و جزیره خارک

 

پکیج۳-Advanced Open Water Diver+Wreck diver+ Deep Diver

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان+(۱۶۵ یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۳،۷۰۰،۰۰۰ تومان+ (۱۶۵یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۲ روز در کرج یا بوشهر و جزیره خارک

عملی: ۵ روز در بوشهر و جزیره خارک

 

پکیج۴-Wreck Specialty +Deep Specialty

قیمت مجموع دوره ها: ۲،۴۰۰،۰۰۰ تومان+(۱۱۰ یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان+ (۱۱۰ یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها+ تجهیزات+ قایق

تئوری: ۱ روز  در کرج یا بوشهر و جزیره خارک

عملی: ۴ روز در بوشهر و جزیره خارک

پیش نیاز: دوره Advanced Open Water

 

پکیج۵-Rescue Diver+ Emergency First Response

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان+(۸۰ یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان+ (۸۰یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۳ روز  در کرج یا بوشهر و جزیره خارک

عملی: ۲ روز در بوشهر و جزیره خارک

 

پکیج نقره ای:

Open Water DiverAdvanced Open Water Diver+ Night Diver or Underwater Navigation Diver+ Peak Performance Buoyancy Diver

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۴،۹۰۰،۰۰۰ تومان+(۲۲۰ یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۴،۵۰۰،۰۰۰ تومان+(۲۲۰ یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۴ روز  در کرج یا بوشهر و جزیره خارک

عملی: ۸ روز در بوشهر و جزیره خارک

 

ب-تور تفریحی

قیمت : ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

شامل: تجهیزات+ قایق+ ۴ دایو

مدت: ۲ روز در بوشهر و جزیره خارک

پیش نیاز: غواص پیشرفته یا تخصص عمق و کشتی مغروق

 

 توضیحات:

  • کلیه دوره ها و تورها توسط مربیان و کمک مربیان حرفه ای پدی هدایت می شوند.
  • برای گروههای ۲ تا ۴ نفر ۱۰%، برای گروههای ۴ تا ۶ نفر ۱۵% و برای گروههای ۶ نفر به بالا ۲۰% تخفیف در نظر گرفته خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *