تور آموزش غواصی جزیره قشم

تور غواصی جزیره قشم

تور آموزش غواصی جزیره قشم

پکیج۱- Open Water Diver+ AWARE Fish Identification+Peak Performance Buoyancy

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان+ (۱۶۵یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۲،۷۰۰،۰۰۰ تومان+ (۱۶۵یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۴ روز  در کرج یا قشم

عملی: ۴ روز در قشم

پکیج۲-Open Water Diver+ Underwater Navigation+Peak Performance Buoyancy

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۳،۳۰۰،۰۰۰ تومان+ (۱۶۵یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان+ (۱۶۵یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۴ روز  در کرج یا قشم

عملی: ۴ روز در قشم

پکیج۳- Advanced Open Water Diver+Wreck diver+ Deep Diver

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان+(۱۶۵ یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۳،۷۰۰،۰۰۰ تومان+ (۱۶۵یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۲ روز  در کرج یا قشم

عملی: ۵ روز در قشم

پکیج۴- Rescue Diver+ Emergency First Response

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان+(۸۰ یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان+ (۸۰یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۳ روز  در کرج یا قشم

عملی: ۲ روز در قشم

 

پکیج نقره ای:

Open Water DiverAdvanced Open Water Diver+ Night Diver or Underwater Navigation Diver+ Peak Performance Buoyancy Diver

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۴،۹۰۰،۰۰۰ تومان+(۲۲۰ یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۴،۵۰۰،۰۰۰ تومان+(۲۲۰ یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۴ روز  در کرج یا قشم

عملی: ۸ روز در قشم

 

پکیج طلایی (از مبتدی تا غواص ارشد):

Open Water Diver+ Advanced Open Water Diver+ EFR+Rescue Diver+Night Diver+ Underwater Navigation ِDiver+ Peak Performance Buoyancy Diver+Deep Diver+ Wreck Diver+Master Scuba Diver

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۱۰،۴۰۰،۰۰۰ تومان+(۵۰۵ یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۹،۶۰۰،۰۰۰ تومان+(۵۰۵ یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۷ روز  در کرج یا قشم

عملی: ۱۵ روز در قشم

 

پکیج  پلاتینیوم (Zero to Hero) از مبتدی تا دستیارمربی:

Open Water Diver+ Advanced Open Water Diver+ Rescue Diver+ EFR+Wreck diver+ Deep Diver+ Night Diver+ Divemaster

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۱۳،۴۰۰،۰۰۰ تومان+ (۷۱۵ یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان+(۷۱۵ یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: دو هفته در کرج یا قشم

عملی: یکماه در قشم

 

  توضیحات:

  • کلیه دوره ها و تورها توسط مربیان و کمک مربیان حرفه ای پدی هدایت می شوند.
  • برای گروههای ۲ تا ۴ نفر ۱۰%، برای گروههای ۴ تا ۶ نفر ۱۵% و برای گروههای ۶ نفر به بالا ۲۰% تخفیف اضافی در نظر گرفته خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *