تور آموزش غواصی جزیره کیش

تور آموزش غواصی جزیره کیش

تور آموزش غواصی جزیره کیش

 

پکیج۱ Open Water Diver+ AWARE Fish Identification+Peak Performance Buoyancy

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان+ (۱۶۵یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۲،۷۰۰،۰۰۰ تومان+ (۱۶۵یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۴ روز  در کرج یا کیش

عملی: ۴ روز در کیش

 

پکیج۲Open Water Diver+ Underwater Navigation+Peak Performance Buoyancy

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۳،۳۰۰،۰۰۰ تومان+ (۱۶۵یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان+ (۱۶۵یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۴ روز  در کرج یا کیش

عملی: ۴ روز در کیش

 

پکیج۳-Advanced Open Water Diver+Wreck diver+ Deep Diver

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان+(۱۶۵ یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۳،۷۰۰،۰۰۰ تومان+ (۱۶۵یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۲ روز  در کرج یا کیش

عملی: ۵ روز در کیش

 

پکیج۴- Rescue Diver+ Emergency First Response

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان+(۸۰ یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان+ (۸۰یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۳ روز  در کرج یا کیش

عملی: ۲ روز در کیش

 

پکیج نقره ای:

Open Water Diver+ Advanced Open Water Diver+ Night Diver or Underwater Navigation DiverPeak Performance Buoyancy Diver

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۴،۹۰۰،۰۰۰ تومان+(۲۲۰ یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۴،۵۰۰،۰۰۰ تومان+(۲۲۰ یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۴ روز  در کرج یا کیش

عملی: ۸ روز در کیش

 

پکیج طلایی (از مبتدی تا غواص ارشد):

Open Water Diver+ Advanced Open Water Diver+ EFR+ Rescue Diver+ Night Diver+ Underwater Navigation ِDiver+ Peak Performance Buoyancy Diver+ Deep Diver+ Wreck Diver+ Master Scuba Diver

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۱۰،۴۰۰،۰۰۰ تومان+(۵۰۵ یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۹،۶۰۰،۰۰۰ تومان+(۵۰۵ یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: ۷ روز  در کرج یا کیش

عملی: ۱۵ روز در کیش

 

پکیج  پلاتینیوم (Zero to Hero) از مبتدی تا دستیارمربی:

Open Water Diver+ Advanced Open Water Diver+ Rescue Diver+ Emergency First Response+Wreck diver+ Deep Diver+ Night Diver+ Divemaster

مجموع قیمت اصلی دوره ها: ۱۳،۴۰۰،۰۰۰ تومان+ (۷۱۵ یورو هزینه صدور مدارک)

قیمت پکیج: ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان+(۷۱۵ یورو هزینه صدور مدارک)

شامل: آموزشها + تجهیزات+ قایق

تئوری: دو هفته در کرج یا کیش

عملی: یکماه در کیش

 

  توضیحات:

  • کلیه دوره ها و تورها توسط مربیان و کمک مربیان حرفه ای پدی هدایت می شوند.
  • برای گروههای ۲ تا ۴ نفر ۱۰%، برای گروههای ۴ تا ۶ نفر ۱۵% و برای گروههای ۶ نفر به بالا ۲۰% تخفیف در نظر گرفته خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *