آشنایی با غواصی (Discover scuba diving)

اگر به دنیای زیر آب علاقه دارید اما فرصت یا آمادگی آموزشهای کامل را ندارید می توانید به مدت یکروز مهارتهای اولیه غواصی را زیر نظر مربیان ما در دوره آشنایی با غواصی (Discover Scuba Diving) تجربه کنید و پس از آن مدرک بین المللی دریافت کنید. در این دوره شما ابتدا در استخر یا ساحل کم عمق (کمتر از یک متر) مهارتهای ضروری اولیه را تمرین خواهید کرد و سپس در دریا با حمایت و نظارت مستقیم مربی در عمق زیر ۶ متر به غواصی خواهید پرداخت. لازم به ذکر است که در صورت ادامه جدی آموزشها، این دوره به عنوان مکمل دوره Open Water Diver محسوب خواهد شد.

محدودیت سنی: ۱۰ سال

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.