آموزش غواصی کودکان

پر کردن اوقات فراغت کودکان در تابستان همواره از دغدغه های اصلی خانواده ها می باشد. ما دوره های مفرح و شادی بخش غواصی کودکان را به شما والدین گرامی پیشنهاد می کنیم. محدودیت سنی این دوره ها ۸ سال است که در استخر انجام  می شوند و شامل دو دوره زیر می باشند:

۱- Bubble Maker:

در این دوره  مهارتهای ضروری غواصی به کودکان آموزش داده می شود و در پایان به آنها مدرک Bubble Maker داده می شود.

  • مدت: نیم روز

۲- Seal Team

در این دوره  اکثر مهارتهای مقدماتی غواصی به صورت تئوری و عملی در قالب ۵ دایو هیجان انگیز به کودکان آموزش داده می شود و در پایان به آنها مدرک Seal Team و دفترچه ثبت دایو (log book) مخصوص داده می شود.

  • مدت: یکروز