اولین گام آکادمیک برای یک غواص مستقل شدن دوره مقدماتی غواصی یا Open Water Diver می باشد.

این دوره از بخش تئوری شامل ۵ فصل توسعه اطلاعات (Knowledge Development)، ۵ ویدیوی آموزشی، ۴ کوئیز و یک آزمون نهایی؛ و بخش عملی شامل ۵ دایو (غوص) در آبهای محبوس (Confined Water Dives) شامل تمرین مهارتهای غواصی در استخر یا ساحل کم عمق دریا، و ۴ دایو در آبهای آزاد (Open Water Dives) شامل مرور مهارتها در دریا (حداکثر عمق ۱۸ متر) تشکیل شده است.

کلیه آموزشهای تئوری هم می تواند به صورت خودآموز انجام شود و هم توسط مربی. در هردو حالت مربی موظف است کلیه اشکالات هنرجو را برطرف نماید و به سوالات وی پاسخ دهد. حداقل نمره قبولی در آزمونها ۷۵ از ۱۰۰ می باشد. درصورت عدم موفقیت کارآموز در هریک از ازمونها با نسخه دیگری از او آزمون گرفته خواهد شد.

کلیه آموزشهای عملی عملکرد-محور می باشند. بدین مفهوم که مهارت غواصی مورد نظر آنقدر برای هنرجو تکرار می شود تا وی آن را به نحو صحیح انجام دهد.

مدت دوره: ۴ تا ۷ روز

محدودیت سنی: ۱۰ سال

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.