دوره های تخصصی غواصی (Diving Specialty Courses) از حدود ۳۰ تخصص تشکیل شده اند که برخی از آنها به شرح زیر می باشند:

 

دوره آشنایی با سازمان Project AWARE

در این دوره شما با نقش ارزنده سازمان Project AWARE به عنوان دیده بان محیط زیست دریایی آشنا خواهید شد.

 آبی   A: Aquatic

دنیا W: World

آگاهی رسانی  A: Awareness

مسئولیت پذیری  R: Responsibility

آموزش  E: Education

مدت دوره: یکروزه (تئوری- بدون دایو)

محدودیت سنی: ندارد

دوره محافظت از مرجانها

 AWARE Coral Reef Conservation

 دوره محافظت از مرجانها

در این دوره شما با نقش ارزنده مرجان ها در اکوسیستم دریایی و چگونگی محافظت از آنها آشنا خواهید شد.

مدت دوره: یکروزه (تئوری- بدون دایو)

محدودیت سنی: ندارد

دوره شناخت ماهیها

AWARE Fish Identification

دوره شناخت ماهیها

در این دوره شما با خانواده ماهیان موجود در منطقه خود آشنا خواهید شد.

مدت دوره: یکروزه (۲ دایو)

محدودیت سنی: ۱۰ سال

پیش نیاز: غواص مقدماتی

دوره حداعلای شناوری

Peak Performance Buoyancy

دوره حداعلای شناوری

در این دوره شما یاد خواهید گرفت تا مهارتهای کنترل شناوری خود را به حد اعلایی برسانید.

مدت دوره: یکروزه (۲ دایو)

محدودیت سنی: ۱۰ سال

پیش نیاز: غواص مقدماتی

دوره ناوبری در زیر آب

Under Water Navigation

دوره ناوبری در زیر آبدر این دوره شما کار با قطب نما و جهت یابی در زیر آب را فرا خواهید گرفت.

مدت دوره: یکروزه (۳ دایو)

محدودیت سنی: ۱۰ سال

پیش نیاز: غواص مقدماتی

دوره غواصی عمیق

Deep

دوره غواصی عمیقدر این دوره شما تخصص و مهارتهای غواصی در بخشهای عمیق را فرا خواهید گرفت.

مدت دوره:  دو روزه (۴ دایو)

محدودیت سنی: ۱۵ سال

پیش نیاز: غواص پیشرفته

 

دوره جستجو و بازگرداندن اجسام به سطح

Search & Recovery

دوره جستجو و بازگرداندن اجسام به سطحدر این دوره شما یاد خواهید گرفت تا چگونه جسمی را در زیر آب جستجو کرده و آن را به سطح آب انتقال دهید.

مدت دوره: دو روزه (۴ دایو)

محدودیت سنی: ۱۲ سال

پیش نیاز: غواص پیشرفته

دوره غواصی در شب

Night

دوره غواصی در شب

در این دوره شما با مهارتهای غواصی در شب آشنا می شوید.

مدت دوره: یکروزه (۳ دایو)

محدودیت سنی: ۱۲ سال

پیش نیاز: غواص مقدماتی

دوره غواصی در جریانات شدید

Drift

دوره غواصی در جریانات شدید

در این دوره شما مهارت غواصی در آبهای با جریان شدید را فرا خواهید گرفت.

مدت دوره: یکروزه (۲ دایو)

محدودیت سنی: ۱۲ سال

پیش نیاز: غواص مقدماتی

دوره غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس)

Enriched Air (Nitrox)

دوره غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس)

در این دوره شما چگونگی استفاده از هوای غنی شده (هوایی که درصد اکسیژن آن افزایش یافته) را فرا خواهید گرفت.

مدت دوره: یکروزه (۲ دایو*)

محدودیت سنی: ۱۲ سال

پیش نیاز: غواص مقدماتی

* ۲ دایو این دوره به صورت اختیاری است.

 

دوره غواصی در ارتفاع

Altitude

دوره غواصی در ارتفاع

در این دوره شما غواصی در ارتفاعات (۳۰۰ تا ۳۰۰۰ متر از سطح دریا) را فرا خواهید گرفت.

مدت دوره: یکروزه (۲ دایو)

محدودیت سنی: ۱۰ سال

پیش نیاز: غواص مقدماتی

دوره غواصی در کشتی مغروق

Wreck

دوره غواصی در کشتی مغروق

در این دوره شما مهارتهای غواصی داخل کشتیها یا هواپیماهای مغروق را فرا خواهید گرفت.

مدت دوره: دو روزه (۴ دایو)

محدودیت سنی: ۱۵ سال

پیش نیاز: غواص پیشرفته

غواصی با قایق

Boat

غواصی با قایقدر این دوره شما با قسمتهای مختلف قایق غواصی و نحوه غواصی از روی آن آشنا خواهید شد.

مدت دوره: یکروزه (۲ دایو)

محدودیت سنی: ۱۰ سال

پیش نیاز: غواص مقدماتی

دوره عکاسی زیر آب

Under Water Photography

دوره عکاسی زیر آبدر این دوره شما فنون عکاسی در زیر آب را فرا خواهید گرفت.

مدت دوره: یکروزه (۲ دایو)

محدودیت سنی: ۱۰ سال

پیش نیاز: غواص مقدماتی

دوره اکسیژن رسانی به مصدوم

O2 Provider

دوره اکسیژن رسانی به مصدوم

در این دوره شما فرا می گیرید که چگونه به شخصی که دچار حادثه شده است اکسیژن وصل کنید.

مدت دوره: یکروزه

محدودیت سنی: ندارد

پیش نیاز: دوره کمکهای اولیه

دوره تعمیر و نگهداری تجهیزات غواصی

Equipment Specialist

دوره تعمیر و نگهداری تجهیزات غواصی

در این دوره شما با جزئیات تجهیزات غواصی و تعمیرات غیر تخصصی آنها آشنا خواهید شد.

مدت دوره: یکروزه

محدودیت سنی: ۱۰ سال

پیش نیاز: غواص مقدماتی

 

برای آشنایی با سایر دوره های تخصصی و اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.