لیست قیمت دوره های غواصی

 

کار با اسنورکل

قیمت: ۵۰،۰۰۰ تومان شامل آموزش+ تجهیزات

کار با اسنورکل snorkeling

 

آموزش غواصی کودکان

۱- Bubble Maker-قیمت: ۱۵۰،۰۰۰ تومان

۲- Seal Team-قیمت: ۲۵۰،۰۰۰ تومان

آموزش غواصی کودکان

 

آشنایی با غواصی (DSD)

قیمت: ۲۵۰،۰۰۰ تومان شامل آموزشهای تئوری و عملی اولیه+ تجهیزات

دوره آشنایی با غواصی

 

غواصی مقدماتی (Open Water Diver)

قیمت: (۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان+۵۵ یورو بابت صدور مدرک)

غواصی مقدماتی (Open Water Diver)

 

غواصی پیشرفته (Advanced Open Water Diver)

قیمت: (۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان +۵۵ یورو بابت صدور مدرک) شامل آموزش+ مدرک بین المللی+ تجهیزات+ قایق

غواصی پیشرفته (Advanced Open Water Diver)

 

دوره های تخصصی غواصی ( Diving Specialty Courses)

  • دوره آشنایی با سازمان Project AWARE

قیمت: رایگان (در صورت تمایل به اخذ مدرک ۵۵ یورو هزینه صدور مدرک)

  • دوره محافظت از مرجانها

قیمت: رایگان (در صورت تمایل به اخذ مدرک ۵۵ یورو هزینه صدور مدرک)

  • دوره شناخت ماهیها

قیمت:  ۶۰۰،۰۰۰ تومان+۵۵ یورو هزینه صدور مدرک

دوره حداعلای شناوری

قیمت:  ۶۰۰،۰۰۰ تومان+۵۵ یورو هزینه صدور مدرک

دوره ناوبری در زیر آب

قیمت:  ۹۰۰،۰۰۰ تومان+۵۵ یورو هزینه صدور مدرک

دوره غواصی عمیق

قیمت:  ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان+۵۵ یورو هزینه صدور مدرک

دوره جستجو و بازگرداندن اجسام به سطح

قیمت:  ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان+۵۵ یورو هزینه صدور مدرک

دوره غواصی در شب

قیمت:  ۹۰۰،۰۰۰ تومان+۵۵ یورو هزینه صدور مدرک

دوره غواصی در جریانات شدید

قیمت:  ۶۰۰،۰۰۰ تومان+۵۵ یورو هزینه صدور مدرک

دوره غواصی با هوای غنی شده (نایتروکس)

قیمت:  ۶۰۰،۰۰۰ تومان+۵۵ یورو هزینه صدور مدرک (در صورتیکه مایل به انجام دایو عملی نباشید قیمت دوره ۴۰۰،۰۰۰ خواهد بود.)

دوره غواصی در ارتفاع

قیمت:  ۶۰۰،۰۰۰ تومان+۵۵ یورو هزینه صدور مدرک

دوره غواصی در کشتی مغروق

قیمت:  ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان+۵۵ یورو هزینه صدور مدرک

غواصی با قایق

قیمت: ۶۰۰،۰۰۰ تومان+۵۵ یورو هزینه صدور مدرک

دوره عکاسی زیر آب

قیمت:  ۶۰۰،۰۰۰ تومان+۵۵ یوروهزینه صدور مدرک

دوره اکسیژن رسانی به مصدوم

قیمت: رایگان (در صورت تمایل به اخذ مدرک ۵۵ یورو هزینه صدور مدرک)

دوره تعمیر و نگهداری تجهیزات غواصی

قیمت: رایگان (در صورت تمایل به اخذ مدرک ۵۵ یورو هزینه صدور مدرک) 

 

کمک های اولیه غواصی (EFR)

قیمت: (۶۰۰،۰۰۰ تومان+ ۲۵ یورو بابت صدور مدرک)

دوره اکسیژن رسانی به مصدوم

 

دوره امداد نجات غواصی (Rescue Diver)

قیمت: ۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان+ ۵۵ یورو بابت صدور مدرک

دوره امداد نجات غواصی (Rescue Diver)

 

دوره غواص ارشد (Master Scuba Diver)

قیمت: بسته به نوع تخصص انتخابی متفاوت است+ ۳۲۰ یورو هزینه صدور مدارک (۶ مدرک: ۵ مدرک تخصصی+۱ مدرک غواص ارشد)

دوره غواص ارشد master scuba diver

 

دوره دستیار مربی غواصی (Divemaster)

قیمت: ۴،۵۰۰،۰۰۰ تومان+ ۲۶۰ یورو هزینه صدور مدرک و متریالهای آموزشی

دوره دستیار مربی غواصی

توضیحات:

  • کلیه دوره ها و تورها توسط مربیان و کمک مربیان حرفه ای پدی هدایت می شوند.
  • برای گروههای ۲ تا ۴ نفر ۱۰%، برای گروههای ۴ تا ۶ نفر ۱۵% و برای گروههای ۶ نفر به بالا ۲۰% تخفیف در نظر گرفته خواهد شد.